ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560

เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพในมาตรฐานอาชีวศึกษาและแนวทางการส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการการสอนของครู

การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32  ณ วิทยทาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)

จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561 ร่วมกับอำเภอพุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้ามและหน่วยงานต่างๆ

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 168
2  อบรมการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ 205
3  เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 216
4  แนะแนวการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 204
5  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 225
ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

ดร.รินทร์ทอง เครือบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ เกาะหลีเป๊ะ
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561
บรรยากาศภายในวิทยาลัยฯ